Cơ hội nghề nghiệp

HYH GROUP TUYỂN DỤNG THÁNG 06/ 2019- Nhân viên quay dựng video HYH GROUP TUYỂN DỤNG THÁNG 06/ 2019- Nhân viên quay dựng video

  Để phát triển và kiện toàn bộ máy nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển các dự án và xây dựng Tập đoàn HYH Việt Nam thành một trong những Tập đoàn hàng đầu trong lĩnh vực Đầu tư và Cộng nghệ ...

HYH GROUP TUYỂN DỤNG THÁNG 05/2020 - Nhân viên Content Marketing HYH GROUP TUYỂN DỤNG THÁNG 05/2020 - Nhân viên Content Marketing

  Để phát triển và kiện toàn bộ máy nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển các dự án và xây dựng Tập đoàn HYH Việt Nam thành một trong những Tập đoàn hàng đầu trong lĩnh vực Đầu tư và Cộng nghệ ...

HYH GROUP TUYỂN DỤNG THÁNG 11/ 2019 - Nhân viên thiết kế đồ họa HYH GROUP TUYỂN DỤNG THÁNG 11/ 2019 - Nhân viên thiết kế đồ họa

  Để phát triển và kiện toàn bộ máy nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển các dự án và xây dựng Tập đoàn HYH Việt Nam thành một trong những Tập đoàn hàng đầu trong lĩnh vực Đầu tư và Cộng nghệ ...