Tầm nhìn - Sứ mệnh

●TẦM NHÌN

Công ty Cổ phần Tập đoàn đầu tư và công nghệ HYH với mục tiêu phát triển cụ thể, phấn đấu và nỗ lực không ngừng để trở thành một tổ chức kinh tế tư nhân đa ngành hàng đầu Việt Nam, đem đến sản phẩm, dịch vụ tốt nhất góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống. Với các hoạt động về Y tế, làm đẹp, giáo dục, giải pháp thông Minh Social Media, tập đoàn HYH mong muốn tạo ra giá trị tích cực, cải thiện chất lượng sống cho người Việt. 

●SỨ MỆNH

Tập đoàn HYH cung cấp những sản phẩm, dịch vụ Y tế, làm đẹp với chất lượng tốt nhất, mang đến cuộc sống tốt đẹp hơn cho người Việt.