Triết lý nhân sự

“Con người là yếu tố tạo sự khác biệt, quyết định sự phát triển lâu dài và bền vững của doanh nghiệp trong thị trường cạnh tranh và nhiều thử thách”

Tại Tập đoàn HYH Việt Nam, mọi quyết định của Hội đồng Quản trị  đều xem xét đến khía cạnh nhân sự và tầm ảnh hưởng của quyết định đó đến từng nhân viên.
Chúng tôi không chỉ tìm kiếm những người lãnh đạo xuất sắc và tâm huyết để dẫn đường cho đội ngũ nhân viên trẻ trung, nhiệt huyết và khao khát học hỏi. Mà chúng tôi đầu tư cho những chương trình đào tạo, trao những nhiệm vụ thử thách để phát triển những nhân viên tài năng cho đội ngũ lãnh đạo kế cận.

Chương trình team building du lịch hè 2019 của Tập đoàn HYH văn phòng HN

Chúng tôi làm việc với thái độ tích cực trong mọi tình huống và chia sẻ kế hoạch, thông tin đều đặn cho nhân viên.

Chúng tôi kiến tạo thật nhiều khoảnh khắc vui vẻ bên nhau trong những hoạt động nhân viên hàng tháng và gắn kết với nhau như những thành viên thân thiết của 1 đại gia đình.

“Chúng tôi” được dùng thay cho từ “tôi” vì Tập đoàn HYH Việt Nam luôn đề cao tinh thần làm việc theo nhóm với kỳ vọng Tập đoàn phát triển cùng với sự trưởng thành của mỗi cá nhân.”