Tuyển dụng

TRỞ THÀNH MẢNH GHÉP CỦA HYH GROUP

 

 

HYH GROUP TUYỂN DỤNG THÁNG 06/2020 - Trưởng nhóm Digital Marketing HYH GROUP TUYỂN DỤNG THÁNG 06/2020 - Trưởng nhóm Digital Marketing

Tập đoàn HYH Group hoạt động đa lĩnh vực (y tế, đa khoa, mỹ phẩm, tư vấn chiến lược) và định hướng phát triển, mở rộng trong thời gian tới về cả quy mô và số lượng. THÔNG TIN ...

HYH GROUP TUYỂN DỤNG T6/2020 - Quản lý Thẩm mỹ viện Cơ sở Trần Duy Hưng HYH GROUP TUYỂN DỤNG T6/2020 - Quản lý Thẩm mỹ viện Cơ sở Trần Duy Hưng

THÔNG TIN CHUNG Vị trí tuyển dụng: QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH THẨM MỸ VIỆN 7* Số lượng tuyển: 01 vị trí  Địa điểm làm việc: Tầng 44 toà nhà D'Capitale Trần Duy Hưng - cơ sở đạt chuẩn ...

HYH GROUP TUYỂN DỤNG THÁNG 05/2020 - Chuyên viên đào tạo HYH GROUP TUYỂN DỤNG THÁNG 05/2020 - Chuyên viên đào tạo

THÔNG TIN CHUNG Vị trí tuyển dụng: Chuyên viên Đào tạo Số lượng tuyển: 01 Địa điểm làm việc: Tầng 44 toà nhà D'Capitale Trần Duy Hưng - cơ sở đạt chuẩn CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ ...

HYH GROUP TUYỂN DỤNG T5/2020 - Chuyên viên pháp chế HYH GROUP TUYỂN DỤNG T5/2020 - Chuyên viên pháp chế

THÔNG TIN CHUNG Vị trí tuyển dụng: Chuyên viên pháp chế Số lượng tuyển: 01 vị trí Địa điểm làm việc: Tầng 44 toà nhà D'Capitale Trần Duy Hưng - cơ sở đạt chuẩn CHẤT LƯỢNG DỊCH ...

HYH GROUP TUYỂN DỤNG THÁNG 05/2020 - Nhân viên kinh doanh HYH GROUP TUYỂN DỤNG THÁNG 05/2020 - Nhân viên kinh doanh

THÔNG TIN CHUNG Vị trí tuyển dụng: Nhân viên Kinh doanh  Số lượng tuyển: 01 vị trí kênh Thẩm mỹ viện/Spa và 01 vị trí kênh đại lý cao cấp Địa điểm làm việc: Tầng 44 toà nhà ...

HYH GROUP TUYỂN DỤNG THÁNG 05/2020 - Sale Team Leader HYH GROUP TUYỂN DỤNG THÁNG 05/2020 - Sale Team Leader

THÔNG TIN CHUNG Vị trí tuyển dụng: Sale Team Leader Số lượng tuyển: 01 vị trí kênh Thẩm mỹ viện/Spa  Địa điểm làm việc: Tầng 44 toà nhà D'Capitale Trần Duy Hưng - cơ sở đạt chuẩn ...

HYH GROUP TUYỂN DỤNG THÁNG 07/2020 - NV Facebook Ads HYH GROUP TUYỂN DỤNG THÁNG 07/2020 - NV Facebook Ads

THÔNG TIN CHUNG Vị trí tuyển dụng: Nhân viên Facebook Ads Số lượng tuyển: 01 người Địa điểm làm việc: Tầng 44 toà nhà D'Capitale Trần Duy Hưng - cơ sở đạt chuẩn CHẤT LƯỢNG DỊCH ...

HYH GROUP TUYỂN DỤNG THÁNG 07/2020 - NV Google Ads HYH GROUP TUYỂN DỤNG THÁNG 07/2020 - NV Google Ads

THÔNG TIN CHUNG Vị trí tuyển dụng: Nhân viên Google Ads  Số lượng tuyển: 01 người  Địa điểm làm việc: Tầng 44 toà nhà D'Capitale Trần Duy Hưng - cơ sở đạt chuẩn CHẤT LƯỢNG DỊCH ...

HYH GROUP TUYỂN DỤNG THÁNG 05/2020 - PR Manager HYH GROUP TUYỂN DỤNG THÁNG 05/2020 - PR Manager

THÔNG TIN CHUNG Vị trí tuyển dụng: PR Manager Số lượng tuyển: 01 người Địa điểm làm việc: Tầng 44 toà nhà D'Capitale Trần Duy Hưng - cơ sở đạt chuẩn CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ ...

HYH GROUP TUYỂN DỤNG THÁNG 05/2020 - Quản lý Quan hệ khách hàng HYH GROUP TUYỂN DỤNG THÁNG 05/2020 - Quản lý Quan hệ khách hàng

THÔNG TIN CHUNG Vị trí tuyển dụng: Quản lý Quan hệ khách hàng (CRM) Số lượng tuyển: 01 người Địa điểm làm việc: Tầng 44 toà nhà D'Capitale Trần Duy Hưng - cơ sở đạt chuẩn CHẤT ...

HYH GROUP TUYỂN DỤNG THÁNG 06/2020 - Chuyên viên Web Developer HYH GROUP TUYỂN DỤNG THÁNG 06/2020 - Chuyên viên Web Developer

THÔNG TIN CHUNG Vị trí tuyển dụng HYH: Chuyên viên Web Developer Số lượng tuyển: 01 người Địa điểm làm việc: Tầng 44 toà nhà D'Capitale Trần Duy Hưng - cơ sở đạt chuẩn CHẤT LƯỢNG ...

HYH GROUP TUYỂN DỤNG THÁNG 04/2020 - NV Quản trị mạng HYH GROUP TUYỂN DỤNG THÁNG 04/2020 - NV Quản trị mạng

  THÔNG TIN CHUNG Vị trí tuyển dụng: Nhân viên quản trị mạng Số lượng tuyển: 01 người Địa điểm làm việc: Tầng 44 toà nhà D'Capitale Trần Duy Hưng - cơ sở đạt chuẩn CHẤT ...