Văn hóa doanh nghiệp

VĂN HÓA DOANH NGHIỆP

Tại HYH, chúng tôi xây dựng văn hóa doanh nghiệp dựa trên nền tảng của sự thịnh vượng và bền vững. Giá trị này không bao giờ thay đổi, luôn đồng hành cùng với sự phát triển và thành công của tập đoàn.

Chúng tôi luôn đặt nhân tố "con người" làm trung tâm. Đó chính là lý do tập đoàn HYH luôn tạo dựng một môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, tinh thần trách nhiệm cao nhưng cũng không kém phần thoải mái để nâng cao tính sáng tạo. Toàn bộ nhân viên làm việc tại HYH luôn tạo cho mình tính chủ động khi làm việc độc lập và sự gắn kết, hòa đồng khi làm việc nhóm. 

Một hoạt động tập thể giúp truyền cảm hứng gắn kết mọi người lại gần nhau hơn

Đặc biệt, chúng tôi luôn duy trì ý chí phát triển văn hóa doanh nghiệp theo chiều sâu chứ không đơn thuần chỉ là hoạt động bề nổi. Đó là trách nhiệm của cả một tổ chức, những cán bộ đứng đầu doanh nghiệp – người hơn ai hết hiểu rõ nhất cần phải xây dựng văn hóa doanh nghiệp như thế nào và có thể truyền cảm hứng về điều đó, là ý thức của mỗi nhân sự các cấp, chứ không đơn thuần phụ thuộc nhân sự tổ chức sự kiện và truyền thông nội bộ.

Tập đoàn HYH giúp những thành viên công ty kết nối với nhau, gắn bó và coi nhau như người trong gia đình

Nhờ việc gây dựng giá trị cốt lõi cho tập đoàn thông qua sự góp ý, thống nhất ý kiến của toàn thể nhân sự, chúng tôi giúp những thành viên công ty kết nối với nhau, gắn bó và coi nhau như người trong gia đình. Bên cạnh đó, chúng tôi liên tục tạo ra sân chơi giải trí, vừa củng cố tinh thần cho đội ngũ cán bộ nhân viên, vừa gắn kết tập thể theo hướng thân thiện, gần gũi. Vì vậy, dù là bất kỳ ai, thuộc chi nhánh, bộ phận nào, khoảng cách địa lý ra sao, khi gặp gỡ và kết hợp làm việc với nhau đều bắt nhịp và tìm ra tiếng nói chung, vững bước đồng hành đưa tập đoàn ngày càng một đi xa hơn nữa: