Cơ hội nghề nghiệp

HYH GROUP TUYỂN DỤNG THÁNG 06/ 2019- Nhân viên quay dựng video

04/11/2019 719 lượt xem
  Để phát triển và kiện toàn bộ máy nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển các dự án và xây dựng Tập đoàn HYH Việt Nam thành một trong những Tập đoàn hàng đầu trong lĩnh vực Đầu tư và...

HYH GROUP TUYỂN DỤNG THÁNG 11/ 2019 - Nhân viên Content Marketing

04/11/2019 752 lượt xem
  Để phát triển và kiện toàn bộ máy nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển các dự án và xây dựng Tập đoàn HYH Việt Nam thành một trong những Tập đoàn hàng đầu trong lĩnh vực Đầu tư và...

HYH GROUP TUYỂN DỤNG THÁNG 11/ 2019 - Nhân viên thiết kế đồ họa

29/05/2019 519 lượt xem
  Để phát triển và kiện toàn bộ máy nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển các dự án và xây dựng Tập đoàn HYH Việt Nam thành một trong những Tập đoàn hàng đầu trong lĩnh vực Đầu tư và...